Příběh paneláku v kraji Vysočina

Masarykovo náměstí (u obchodního domu Prior), Jihlava

6. dubna – 19. června 2016

Od 6. dubna do 19. června 2016 se v Jihlavě představí exteriérová výstava Příběh paneláku v Kraji Vysočina, která přiblíží historii a současnost vybraných panelových sídlišť v Jihlavě (Sídliště I, Sídliště II, Březinovy Sady) a ve Žďáru nad Sázavou (Stalingrad, později Žďár nad Sázavou III). Tato expozice, volně přístupná široké veřejnosti na Masarykově náměstí u obchodního domu Prior, je osmou výstavou z putovního cyklu věnovaného vybraným panelovým sídlištím v jednotlivých krajích České republiky.

„Rádi bychom ukázali, že všechna sídliště nejsou stejná, že to nutně nemusejí být monotónní shluky krabic vyprojektované anonymním týmem v projekčním ústavu,“ vysvětluje hlavní autorka projektu Lucie Skřivánková (Zadražilová) z Uměleckoprůmyslového musea v Praze. „Panelová sídliště mají svou minulost, přítomnost a v mnoha případech i rozvojový potenciál a pro své obyvatele představují domov. Bylo by proto chybou zavírat oči před osobitostí řady z nich a nechat se ovlivnit jednostrannými odsudky,“ dodává. V kraji Vysočina žije v panelových domech 16 % obyvatel, paneláky nicméně tvoří pouze 2,7 % obydlenýchdomů v kraji.

 

Exteriérová výstava návštěvníky seznamuje se třemi panelovými sídlišti přímo v krajském městě a jedním ve Žďáru nad Sázavou. Jihlavské Sídliště I z 50. let tvoří typizované zděné domy a jeho urbanismus vychází zčásti z funkcionalismu a zčásti ze socialistického realismu, který dal vzniknout kvalitnímu městskému prostředí s jasně vymezenými prostory a přívětivým „lidským“ měřítkem. Výstavba zděných bytových domů a typových rodinných domků na Sídlišti II v Jihlavě byla na konci 50. let pozastavena jako neefektivní a začaly se zde testovat nové technologické postupy – experimentovalo se například s litým betonem. V roce 1961 bylo dokončení sídliště svěřeno architektu Zdeňku Grycovi, který upřednostnil panelovou technologii, změnil rozvržení i počet bytových domů a prosadil probarvování panelů v nedaleké panelárně. Součástí sídliště je také atypický objekt nákupního centra. Projekt největšího jihlavského sídliště Březinovy Sady pro zhruba třináct tisíc lidí vznikal od druhé poloviny 60. let a jeho realizace probíhala během dalších dvou dekád. Autor Zdeněk Gryc usiloval o ideál bydlení v zeleni, narazil však na řadu realizačních obtíží, zapříčiněných mimo jiné stále se stupňujícím tlakem na ekonomičnost výstavby. Přesto se mu podařilo vytvořit celek přirovnávaný svými kvalitami k brněnské Lesné.

 

Výstavba žďárského sídliště Stalingrad, později Žďáru nad Sázavou III, vyplynula z potřeby poskytnout domov zaměstnancům podniku Žďárské strojírny a slévárny. Projekt sídliště se proměňoval v závislosti na požadovaném počtu bytů, jeho urbanismus vychází ze zásad socialistického realismu 50. let a tvoří ho uzavřené vnitrobloky. Stalingrad charakterizuje pestrá skladba rodinných domků a zděných bytových domů.

 

Na realizaci těchto sídlišť se často podíleli velmi schopní architekti, kteří tvůrčím způsobem rozvíjeli myšlenky architektů a urbanistů meziválečné avantgardy. Výstava se věnuje otázkám urbanismu, stavebním technologiím, dispozicím bytů i umělecké výzdobě sídlišť. Neopomíjí ani otázku, jaká je věková, vzdělanostní a profesní struktura zdejších obyvatel a jak se proměnila od doby výstavby. „Na příkladech ukazujeme, co se s vybranými panelovými sídlišti děje dnes, zda regenerační zásahy přispěly ke zlepšení obytného prostředí nebo naopak narušily genia loci těchto celků,“ doplňuje Lucie Skřivánková.

 

Termín: 6. dubna – 19. června 2016

Adresa: Masarykovo náměstí (u obchodního domu Prior), Jihlava

 

Další informace:

http://www.upm.cz/

fotogalerie (fb)

 

připojené soubory: leták (pdf)