Tým

PhDr. Lucie Skřivánková (Zadražilová), Ph.D. (*1976)

Teoretička kultury

Zabývá se panelovými sídlišti. Aby se toho o nich dozvěděla co nejvíce, vymyslela tento projekt a přizvala k němu spoustu zajímavých lidí z různých oborů.

 

Prof. PhDr. Rostislav Švácha (*1952)

Historik umění a architektury

Je odborným garantem projektu. Výborně zná panelová sídliště především po stránce architektonické a urbanistické a nebál se je tematizovat v době, kdy se uvažovalo o jejich plošném bourání. Od roku 1983 bydlí s rodinou na modřanském sídlišti v Praze.

 

Jaromír Čejka (*1947)

Fotograf

Zajímá se o urbanizované i přírodní prostředí a lidské stopy v něm, je autorem cyklu fotografií z pražského Jižního Města z přelomu 70. a 80. let. Pro projekt zdokumentoval život na desítkách sídlišť v různých krajích ČR.

 

Mgr. Klára Eliášová (*1985)

Historička architektury

Věnuje se architektuře moderních průmyslových měst v Čechách a v Itálii, zejména aktivitám firmy Baťa, od kterých už byl k panelákové standardizaci jen krůček. Pro projekt připravuje uměleckohistorické analýzy sídlišť v Jihočeském kraji. 

 

Mgr. Vendula Hnídková, Ph.D. (*1978)

Historička architektury

Ráda navštěvuje různá města a domy, a pak o nich píše, přednáší nebo pořádá výstavy. V rámci projektu zpracovala kladenské sídliště Rozdělov a věnuje se celkům postaveným ve stylu sorely.

 

Mgr. Jindřich Chatrný (*1965)

Kurátor sbírek Muzea města Brna

Výstavní a publikační činnost zaměřená zejména na architekturu a nábytkový design 1. poloviny 20. století. V rámci projektu zpracoval pasporty sídlišť Jihomoravského kraje. Věnuje se především výzkumu bytové kultury v sídlištích.

 

Ing. arch., Mgr. Michaela Janečková (*1982)

Architektka a teoretička architektury

Zajímá se o architekturu druhé poloviny 20. století, o příběhy domů a lidí, kteří je projektovali. V projektu zkoumala především pražská sídliště z uměleckohistorického hlediska, bádala v archivech, dobové literatuře i v terénu. Její specialitou jsou technologie a vyzná se ve všech panelových soustavách!

 

Mgr. Karolina Jirkalová (*1976)

Novinářka a editorka

Píše recenze, články a rozhovory převážně z oblasti architektury a urbanismu. Editorsky se podílela například na publikacích Architekti SIAL, Město mezi domy nebo Prožívat architekturu. Je editorkou všech textových výstupů projektu.

 

Mgr. Martina Koukalová (Flekačová) (*1985)

Historička architektury

Bádá v archivech, prochází sídliště a zpovídá architekty, aby pak mohla popsat historii a architektonické hodnoty jednotlivých sídlišť - věnovala se především těm v Plzeňském kraji.

 

Ing. arch. Matyáš Kracík (*1985)

Architekt a památkář

Zabývá se současným stavem architektury sídlišť, možnostmi nápravy a jejich památkovým potenciálem. Pro projekt připravuje certifikovanou metodiku k památkové ochraně sídlišť.

 

Mgr. Mariana Kubištová, Ph.D. 

Historička umění

Zabývá se designem (mimo jiné ji zajímají plasty všeho druhu) a fotografií meziválečné architektury. V projektu působí jako obrazová editorka všech výstupů a vzorně se stará o facebook - především díky ní máme přes 3 000 fanoušků!

 

Mgr. Martina Mertová (*1978)

Historička architektury

Jako kurátorka sbírky architektury Muzea umění Olomouc se stará také o dokumentaci architektonické produkce druhé poloviny dvacátého století. Ráda by své postřehy uplatnila v detailnějším výzkumu tehdejší běžné praxe, tzn. na příkladu panelových sídlišť v Olomouci a jiných městech Olomouckého kraje. 

 

Mgr. Eva Novotná (*1979)

Historička architektury

Zabývá se dějinami architektury druhé poloviny 20. století a historií sídlišť. Eva sleduje, jak se vyvíjely jednotlivé projekty, přístup architektů i jaká byla odezva na "bytovou výstavbu" v dobovém tisku. Zajímá ji také, jakou roli v proměně architektury a bydlení hrál stát a organizace stavebnictví. V rámci projektu zpracovává dějiny vybraných sídlišť (Středočeský a Liberecký kraj) a podílí se na redakci textů.

 

Jan Rasch (*1979)

Fotograf

Zaměřuje se především na portrétní a novinářskou fotografii, pro projekt nafotil současnou podobu desítek sídlišt napříč celou republikou.

 

RNDr. Petra Špačková, Ph.D. (*1983)

Sociální geografka

Jako urbánní geografka se zabývá zejména proměnami městských i předměstkých lokalit a jejich sociálním prostředím. V rámci projektu se zajímá o to, jací lidé na sídlištích bydlí a bydleli, společně s Lucií Pospíšilovou zpracovává demografické analýzy pro knihy a výstavy. Sama na dvou pražských sídlištích strávila dvacet let.

 

Mgr. Michaela Trtíková Vojtková (*1980)

Demografka

Připravuje specializovanou mapu sídlišť, stará se o web panelaci.cz a také se zabývá statistikami o panelových domech v ČR.

 

Ing. arch. Lukáš Vacek

Urbanista a architekt  V rámci projektu zodpovědný za sběr dat a jejich analýzu, Fakulta architektury ČVUT.

 

Mgr. Lucie Valdhansová (*1984)

Historička umění

Zabývá se mimo jiné teoretickou reflexí a popularizací architektury 20.  a 21. století, ať již jako kurátorka 4AM/Fóra pro architekturu a média či jako badatelka spolupracující na dlouhodobých projektech, jakým byl např. Brněnský architektonický manuál či  v současné době vznikající Plzeňský architektonický manuál. V rámci tohoto projektu zpracovává společně se Simonou Markovou sídlištní výstavbu v Karlovarském kraji.

 

Mgr. Martin Veselý (* 1985)

Sociální antropolog

Zabývá se otázkou lokální identity a identifikace s místem v městském prostředí. Kromě urbánní antropologie se věnuje rovněž problematice městského plánování a regionálního rozvoje. V rámci tohoto projektu na základě kvalitativního výzkumu zpracovává případové studie zachycující život na panelových sídlištích z pohledu obyvatel.

 

PhDr. Radim Vondráček (*1963)

Historik umění

Zabývá se dějinami umění 19. a 20. století, se zaměřením zvláště na oblast užité tvorby a designu, a rovněž se věnuje filosofické teorii umění. Jako jeden z garantů projektu napomáhá při tvorbě publikačních výstupů a certifikovaných metodik. 

 

Mgr. Jana Zajoncová (*1985)

Historička architektury

V monografických studiích se zabývá architekturou měst v Ústeckém kraji po roce 1945. Věnuje se archívnímu výzkumu urbanistického vývoje měst, zejména pak v centrálních oblastech, kde se zaměřuje na jednotlivé přístupy v regeneraci asanovaných historických částí. V rámci projektu zpracovává vybraná sídliště v ústeckém regionu.  

 

 

Spolupracovali s námi:

Jana Barvíková

Petr Gibas

Klára Halmanová

Hana Havlůjová

Andrea Husseiniová

Ondřej Kocourek

Simona Ledvinková

Vladimíra Sehnalíková