Pro školy

Výstavy o panelových sídlištích, jež se stala neoddělitelnou součástí životního prostředí v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, nabízejí řadu podnětů, které lze zúročit při výuce. Některé z nich s vámi chceme sdílet a nabídnou Vám metodickou i organizační podporu, pokud je budete chtít realizovat.

Soutěž pro žáky základních a středních škol

U příležitosti některých regionálních výstav bude organizována soutěž pro žáky místních základních a středních škol, kteří se budou chtít zapojit do detailnějšího pátrání ve svém okolí. K dispozici bude sada otázek a úkolů, které bude možné vyřešit jen na základě samostatného pozorování v terénu nebo bádání v regionálních muzeích a knihovnách.

Komentované prohlídky výstavy a přednáškové cykly pro školy

S autory výstavy bude možné se setkat osobně při komentovaných prohlídkách a současně i v přednáškovém cyklu pro školy s tématy z oboru architektury, urbanismu, stavební historie, designu, sociologie či etnografie (Např. Sídliště jako místo k životu?; Od avantgardních představ k masové stavební produkci; Panelová sídliště: vynález z Východu?; Umění a design v paneláku …)

Poznejte svou školu

Soubor metodických doporučení, která lze využít v rámci integrované tematické výuky či projektového dne na tzv. sídlištní škole. Žáci budou zkoumat stavební minulost budovy, v níž tráví většinou svého času. Porovnávat záměry architekta s reálným využitím staveb. Odhalovat skrytá zákoutí školy, o nichž možná nemá tušení ani pan školník.

Soubor doporučení ke stažení zde.

Sbírám, sbíráš, sbíráme aneb „Naše“ výstava o životním stylu na panelovém sídlišti

Soubor metodických doporučení pro integrovanou tematickou výuku nebo projektové vyučování. Žáci budou pátrat po předmětech, jež byly součástí interiéru panelových sídlišť v době jejich vzniku. S pomocí pamětníků se budou dobírat významu i hodnoty těchto věcí. Z fotografií a vypůjčených předmětů pak připraví samostatnou výstavu, jež bude reflektovat proměny životního stylu na panelovém sídlišti v minulosti a dnes.

Soubor doporučení ke stažení zde.

 

Příklady z praxe

Příklady školních projektů vztahujících se k tématu výstavy.

Učitelé se svými žáky zkoumali a objevovali hodnoty skryté ve svých panelových sídlištích.

Políbení panelem - Expedice Bolevec

Badatelský projekt 1. ZŠ v Plzni, který s žáky a žákyněmi  8. a 9. ročníků ve školním roce 2013/14 realizovala Mgr. Markéta Markgraf Hossingerová. Účastníci projektu se zabývali minulostí, současností i budoucností sídliště, kde žijí a chodí do školy. Své terénní poznatky, výsledky anket mezi spolužáky i spoluobčany  a představy o možných zlepšeních životního prostředí prezentovali formou školní výstavy.

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Společnosti Plzeň 2015 v rámci projektu EHMK 2015.