Paneláci 1

Padesát sídlišť v českých zemích

Kniha Paneláci 1 je katalogem cyklu výstav Příběh paneláku, realizovaných v letech 2014–2017 ve všech krajských městech. Formou pasportů představuje padesát (nejen) panelových sídlišť ze čtrnácti krajů České republiky. Čtenáře seznamuje s okolnostmi a důvody výstavby sídlišť, architekturou a urbanismem těchto celků i s osobnostmi jejich autorů. Součástí knihy jsou též demografické studie o proměnách obyvatelstva sídlišť, rozsáhlá dobová fotodokumentace, slovníček pojmů a přehled základních konstrukčních soustav. Publikace je rozdělena do šesti kapitol podle vývojových etap, které sledují proměny ekonomických, společenských a kulturních podmínek i technických možností ve stavebnictví. Tato periodizace vychází z hloubkového průzkumu třiasedmdesáti sídlišť různého stáří i velikosti a je v této knize prezentována vůbec poprvé, stejně jako řada mezioborových poznatků shromážděných a analyzovaných v rámci výzkumného projektu Panelová sídliště jako součást městského životního prostředí.

autorka koncepce publikace – Lucie Skřivánková (Zadražilová) / editoři – Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná, Karolina Jirkalová texty – Martina Koukalová, Lucie Pospíšilová, Lucie Skřivánková, Petra Špačková a další autoři pasportů vydání — české s anglickým resumé obrazová editorka – Mariana Kubištová fotografie ze současnosti – Jaromír Čejka, Ondřej Kocourek, Jan Rasch a další grafický design – Štěpán Malovec počet stran: 464 počet reprodukcí: 611 ISBN: 978-80-71-01-161-3

cena (v UPM): 720,- Kč / Objednávky na dobírku: marketing@upm.cz, tel. 778 543 936