Odborné články

 

  • Skřivánková, Lucie, Penaláky nepředěláš, Rozhovor s architektem Zdeňkem Hölzlem, Art+Antiques, 16. ročník, číslo 12, 2017, str. 44–57

 

 

  • Skřivánková, Lucie, Paneláci, Beton TKS, 17. ročník, číslo 3, 2017, s. 30–31​

 

 

 

 

  • Špačková, Petra – Pospíšilová, Lucie, Diferenciace českých panelových sídlišť z hlediska vzdělanosti jejich obyvatel: stav a dlouhodobý vývoj, Historická geografie, 43/2, 2017, s. 171-190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Švácha, Rostislav, Amatérská interpretace architektury – Solitéry a sídliště v českém denním tisku, 1868–1989, Architektúra & urbanizmus, ročník 49, číslo 1–2/2015, s. 7–25

 

 

 

 

  • Zadražilová, Lucie, Domy v pozadí, S architektem Viktorem Rudiše nejen o Lesné a Ósace, Art+Antiques, 12. ročník, číslo 5, 2013, s. 30-37