Odborné články

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Švácha, Rostislav, Amatérská interpretace architektury – Solitéry a sídliště v českém denním tisku, 1868–1989, Architektúra & urbanizmus, ročník 49, číslo 1–2/2015, s. 7–25