O projektu

Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu

Projekt je podpořený Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód projektu: DF13P01OVV018.

Pětiletý projekt Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu běží od roku 2013 a jeho cílem je realizace výzkumu a dokumentace vybraných panelových sídlišť v ČR, postižení historických, kulturních a sociálních aspektů při percepci těchto celků v minulosti i přítomnosti a vytvoření edukačních modelů k jejich prezentaci.

Panelová sídliště jsou nedílnou součástí národního kulturního dědictví, protože odrážejí významné urbanistické a architektonické principy poválečného modernismu a tvoří tak svébytnou paralelu k obytným komplexům budovaným po druhé světové válce na Západě. Přestože na nich dnes žijí více než tři milióny obyvatel České republiky, je zhodnocení jejich významu zcela nedostatečné.

Projekt představuje specifické hodnoty významných panelových sídlišť, což je předpokladem pro identifikaci s nimi a následnou participaci na jejich dalším vývoji. Projekt přispívá k ochraně a využití ojedinělého a dosud přehlíženého architektonického a urbanistického dědictví ve městech různých regionů České republiky a k začlenění této problematiky do všech stupňů vzdělávacího procesu.

Hlavními výstupy směrem k veřejnosti jsou série regionálních prezentací ve všech krajských městech, výstava v Uměleckprumyslovém museu v Praze v závěru roku 2017, tři odborné knihy k tématu (2 v češtině a 1 v angličtině) a široká škála edukativních programů pro různé věkové kategorie.

Dalšími výstupy pak jsou série článků publikovaných v našich i zahraničních odborných periodikách, dvě certifikované metodiky a specializovaná mapa zkoumaných sídlišť.