Ústecký kraj

Šanov II

Teplice

Urbanistický koncept

Severní Terasa

Ústí nad Labem

Urbanistický koncept

Podžatecká

Most

Urbanistický koncept

Březenecká

Chomutov

Urbanistický koncept

Sídliště Březenecká se skládá ze dvou okrsků, IX a X. Jeho výstavba bezprostředně navázala na sídliště Severka. Architekt Vladislav Valoušek rozčlenil zástavbu okrsků IX a X do dvou celků vymezených osmipodlažními deskovými domy, které se zalamují a definují tak vnitřní kruhový prostor pro výškové experimentální domy Rudolfa Bergra. Mezi tyto obytné celky situoval občanskou vybavenost s parkem a umělým jezírkem. Celá kompozice zástavby tak připomíná číslici osm.