Středočeský kraj

Březové Hory

Příbram

Urbanistický a architektonický koncept

Zástavba otevřených bloků a polobloků s jasnou uliční sítí, měřítkem i výškou zástavby je dobrým příkladem tradičního komponovaného urbanismu, který tvoří kvalitní městské prostředí. Skromná architektura jednotlivých domů však až na výjimky nepřináší nová řešení a postrádá významnější inspirativní náboj.

 

Přestavba středu města (dříve sídliště Třída Lidových milicí)

Mladá Boleslav

Urbanistický koncept

Stavba bytových domů na místě asanované staré části Mladé Boleslavi byla v podstatě „rekonstrukcí města“. Neproběhla zde plošná asanace, jako v řadě jiných měst, ale nová zástavba se konfrontovala se starou. Celkové vyznění je poznamenáno zjevnou neflexibilitou stavební technologie, která jen v omezené míře reagovala na jemnější urbanistickou strukturu. Přesto se jedná o jedinečný příklad vstupu moderní, i když panelové zástavby do historického města, kterému se přiblížila alespoň tradiční funkční skladbou.

Sídliště U Tylova divadla

Kutná Hora

Urbanistický koncept

Nová bytová zástavba mezi nádražím a dnešní Masarykovou třídou navazuje na meziválečnou koncepci rozvoje Kutné Hory. Logické rozšíření města, spojující historické jádro a nádraží, umožnilo výstavbu, jež nepostrádá městský charakter. Kontextuální umístění občanské výstavby v blízkosti divadla a školy je urbanisticky nepochybné, ale architektonické kvalitě původní zástavby neodpovídá.

 

Technologie a typy bytů

Kutnohorské sídliště kombinuje tři typy obytných domů postavených za použití celomontované panelové technologie T 06B.

Kročehlavy

Kladno

Urbanistický koncept

Sídliště Kročehlavy netvoří jeden architektonicky a urbanisticky kompaktní celek, přestože jej projektovali především dva architekti z Krajského projektového ústavu: Leslav Vlček a Milan Brzák. Kvůli průběžné, čtyři desítky let trvající výstavbě se zde nepodařilo vytvořit jednotný obytný celek s jasně vymezeným centrem a hierarchickým uspořádáním budov. Sedm poměrně odlišných obvodů, z nichž se sídliště skládá, odráží vývoj bytové a občanské výstavby za minulého režimu.

Rozdělov

Kladno

Urbanistický koncept

Výstavba nového sídliště byla situována do prostoru, nepříliš vzdáleného od historického centra Kladna. Zároveň byla při volbě daného území zohledněna i skutečnost, že se jednalo o pozemky, které nebyly poddolovány. Hlavní dopravní osu představuje bulvár Vítězné třídy.

 

Sítná

Kladno

Urbanistický koncept