Plzeňský kraj

Obytný dům PL 60

Plzeň

Kontext vzniku domu PL 60

Zprůmyslňování stavebnictví v 50. letech probíhalo překotně a bez dostatečné odborné a projektové přípravy, z čehož přímo na stavbě pramenila řada nejen konstrukčních problémů. Mimo to odborníci kritizovali uniformní výraz nových domů a omezené možnosti jejich urbanistické skladby. A přestože se počet dokončených bytů každý rok zvyšoval, bylo jasné, že řešení bytové otázky nebude možné bez výrazného zrychlení výstavby.

Doubravka

Plzeň

Urbanistický koncept

Slovany, Východní Předměstí

Plzeň

Urbanistický koncept

K poválečné bytové výstavbě bylo území budoucího sídliště Slovany vybráno díky své velikosti a přímé návaznosti na již existující infrastrukturu. Pozvolné plánování i výstavba pěti různorodých částí Slovan, související mimo jiné s roztříštěností investičních záměrů, bohužel způsobilo nejednotné vyznění celého souboru.