Pardubický kraj

Karlovina

Pardubice

Urbanistický koncept

Polabiny

Pardubice

Urbanistický koncept

Původní návrh architektů Krásného a Návesníka, který se z velké části realizoval, sestával ze čtveřice okrsků, jež měly poskytnout ubytování celkem pro 23 500 obyvatel. Každý okrsek měl občanské vybavení – základní a mateřskou školu, samoobsluhu, restauraci a další služby. První dva okrsky mají více menších domů, ve třetím a čtvrtém převažují rozměrnější domy sestavené volnějším způsobem. Jde o deskové panelové domy vytvářející různě orientovanou volnou řádkovou zástavbu. Jednotlivé okrsky oddělují hlavní ulice.

Dukla

Pardubice

Urbanistický koncept

Dašická

Pardubice

Urbanistický koncept

„Mikrosídliště“ Dašická představuje obytný soubor realizovaný na území o plošné výměře pouhých 2,65 hektarů. Leží východně od centra města při silnici na Dašice. Sestává ze tří bytových domů, jednoho technologického objektu a dvou samostatných objektů občanské vybavenosti, současně sloužících jako akustická bariéra oddělující obytnou zástavbu od frekventované silnice. Kompozici charakterizuje a oživuje nestejná výška jednotlivých sekcí, největší ze tří bytových domů je dvakrát zalomen v tupém úhlu a kopíruje zlom ulic Dašické a Spojilské.