Královéhradecký kraj

Moravské Předměstí

Hradec Králové

Urbanistický koncept

Autoři ve svém návrhu sídliště rozpracovali myšlenku nové městské třídy. Chtěli tak ideově navázat na dva již existující královéhradecké bulváry, Gočárovu a Pospíšilovu třídu, a vrátit se zároveň k tradiční městské struktuře, která se tehdy v projektech sídlišť začala znovu objevovat. Moravské Předměstí se svým „nákupním bulvárem“ se navíc mělo stát novým administrativně společenským centrem jižní oblasti Hradce Králové.

 

Slezské Předměstí

Hradec Králové

Urbanistický koncept

Labská Kotlina II

Hradec Králové

Urbanistický koncept

Labská Kotlina I

Hradec Králové

Urbanistický koncept