Jihomoravský kraj

Vinohrady

Brno

Urbanistický koncept

V návrhu bydlení se měla uplatnit jasná racionální skladba. Hlavní projektant sídliště Jan Doležal počítal s návratem „k organizované městské struktuře vyjádřené čtvercovou sítí ulic“ s alejemi a pěšími průchody a usiloval o „soustředění občanské vybavenosti do jednoho centra“, dočteme se v dobovém tisku (Brněnský večerník, 20. 2. 1987). Občanská vybavenost měla být doplněna třemi základními a osmi mateřskými školami, čtyřmi objekty jeslí, zdravotním střediskem, několika pavilony služeb a sportovní halou.

Bohunice a Starý Lískovec

Brno

Urbanistický koncept

Architekti pojali obytný soubor na území Bohunic a Starého Lískovce (pro celé sídliště se vžilo označení Bohunice) jako samostatnou městskou čtvrť bez nutnosti vazby na centrum Brna. V rámci sídliště mělo být vybudováno obchodně správní centrum, které svou „velikostí a důležitostí bude jedním ze tří hlavních center na území města“ (Jiří Večeřa, Rodí se nové předměstí Brna, Brněnský večerník, 2. 2. 1976).

Lesná

Brno

Urbanistický koncept

Model Lesné svou podobou připomínal více výtvarnou kompozici než urbanistickou strukturu v tradičním slova smyslu. Architekt Bohuslav Fuchs své pocity z koncepce Lesné vyjádřil lapidárně: „V plánu máte dojem volného impresionistického obrazu.“ (Lesná, Nová obytná čtvrť města Brna: Realizace, Brno 1969)

Juliánov

Brno

Urbanistický koncept