Hlavní město Praha

Nový Barrandov I

Praha

Urbanistický koncept

Zdeňka Hölzela a Jana Kerela ovlivnil návrat postmoderní architektury k tradičním městským formám a rozhodli se proto vytvořit na sídlišti Barrandov základní městotvorné prvky jako ulice, náměstí a významné orientační body. Páteří celého souboru je hlavní bulvár, který vede od Chaplinova a Tilleho náměstí až na Trnkovo náměstí a spojuje tak nejvýznamnější veřejné budovy.

Ďáblice

Praha

Urbanistický koncept

Invalidovna

Praha

Urbanistický koncept

Nezastavěné území východně od barokní budovy Invalidovny nedaleko městského centra lákalo architekty k urbanistickému dokomponování již v meziválečné době. Dopravní spojení tramvajovou tratí s historickým centrem města a severovýchodně pak s Palmovkou se navíc zdálo být dobrým základem pro vyřešení jednoho z častých problémů sídlišť – nedostatečné dopravní obslužnosti.

Jižní Město

Praha

Urbanistický koncept

Solidarita

Praha

Urbanistický koncept

Autor urbanistického řešení Solidarity František Jech vycházel ze staršího regulačního plánu z roku 1938, který stanovil základní rozvrh budov v řadách sever-jih s parkovým pásem uprostřed. Tomuto plánu však vytýkal „beztvaré zastavování, nezaměřené k vytváření vyššího organického celku a „nedostatek ploch pro potřeby pospolitosti a jich bližší určení.